Nationella kansliet

Senast ändrad: 2014-02-27 14:32

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete. Det är också kansliet som ger ut informationsbrev och ansvarar för webben. Från 2012 ingår det Nationella kansliet för Skogen i Skolan i Föreningen Skogen. Bengt Ek är vd för Föreningen Skogen. Åsa Godeau är verksamhetsledare och ytterst ansvarig för verksamheten med kansli i Stockholm. Åsa ingår också i nätverken Leaf och Utenavet. Gunilla Häggström, webbredaktör, ansvarar för de digitala medierna för Skogen i Skolan, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier såsom Facebook och Twitter. Förutom att du kan kontakta oss direkt kan du också nå oss via e-postlådan: info@skogeniskolan.se.

Åsa Godeau
Verksamhetsledare. Ingår i nätverken Leaf och Utenavet.
asa@skogen.se
08-412 15 60

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Gunilla Häggström
Ansvarig för marknadsföring och kommunikation i de digitala medierna, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier.
gunilla.h@skogen.se
08-412 15 90

Gunilla Häggström, webbansvarig

Bengt Ek
Vd, Föreningen Skogen
bengt@skogen.se
08-412 15 30

Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen

 

 

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159
111 81 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Vasagatan 50, 2 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 1159
111 81 STOCKHOLM