Svalsta skola

Kommun: 
Skolans adress: 
Svalsta skola Sleipners väg 2 611 50 Nyköping
Skolskogens areal: 
Övrigt: 
Aktiviteter: